Terapeutul IMAGO

Terapeutului îi revine responsabilitatea dezvoltării unui cadru terapeutic definit de siguranță, compasiune și empatie (elemente care pot asigura procesul de conștientizare) și nu are nicio responsabilitate directă cu privire la rezolvarea problemelor cu care vin în terapie cei doi parteneri de cuplu. Astfel, terapeutul este precum un mediator sau coach care facilitează procesul de reconectare psihologică și încurajează individualizarea și ieșirea din simbioză. De asemenea, terapeutul activează în baza principiului zero negativitate, evitând cu mare atenție orice formă de judecată, critică sau rușinare.

Terapeutul asistă la procesul de vindecare, care este posibil doar în cadrul relației de cuplu, fără a-și atribui meritele care le revin celor doi parteneri. Nu terapeutul este „vindecătorul”! Vindecătoare devine relația dintre cei doi parteneri. 

Pentru a deveni Terapeut IMAGO este obligatorie formarea clinică de bază în Terapia Relațională IMAGO, care implică un număr de 12 zile de pregătire și care se continuă prin procesul de supervizare. De asemenea, formarea clinică de bază implică și participarea în calitate de cursant și apoi de asistent la workshop-ul „Primește iubirea pe care o dorești!”.

Singură entitate formatoarea din România care poate asigura procesul de formare clinică în Terapia Relațională IMAGO este Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie. Formarea de bază poate fi urmată alte  module de formare clinică avansată. Încheierea a minim 4 cursuri avansate este condiția obținerii certificării internaționale d eterapeut avansat IMAGO. Acest statut este o  prerechizită pentru acreditarea ca susținător al workshop-urilor marcă înregistrată IMAGO, precum workshop-ul pentru cuplu „Primește iubirea pe care o dorești”.

Statutul de susținător de Workshop-uri IMAGO implică parcurgerea unui alt număr de 12 zile de formare clinică aprofundată (meta teoria Imago și construirea unui proces de vindecare definitoriu terapiei în grup), urmată de o perioadă de supervizare ca susținător de workshop-uri și o evaluare finală.

Astfel, pentru a parcurge și finaliza formarea în terapia relațională IMAGO, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții necesare certificării internaționale. Aceste condiții trebuie îndeplinite pe parcursul sau după finalizarea celor 3 module de formare (nu înaintea înscrierii). Înscrierea se poate face indiferent de bifarea acestor condiții, însă recomandăm îndeplinirea lor pe parcursul formării și supervizării pentru a putea profesa ca terapeut de cuplu.

- Să participe la programul de formare de bază în Terapia IMAGO (12 zile de formare împărțite în 3 module).
- Să aibă studii avansate de psihologie (masterat sau doctorat în psihologie) sau să fie deja acreditați la nivel național într-o altă formă de psihoterapie.
- Să aparțină profesional unei asociații de psihoterapie sau unui alt organism profesional (ex. Colegiul Psihologilor) astfel încât să poată profesa legal, din punct de vedere al condițiilor naționale.
- Să participe la o ediție a workshop-ului pentru cupluri „Primește iubirea pe care o dorești”, însoțiți de partenerul lor de viață. La acest eveniment nu se poate participa individual.
- Să fie asistent la o altă ediție a workshop-ului susținut de un terapeut IMAGO acreditat ca prezentator de workshop.
- Să parcurgă perioada de supervizare după finalizarea celor 3 module (12 zile de formare).